Szkolenia stacjonarne!

Sprawdź nasze aktualne szkolenia stacjonarne w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Gdańsku!

Nagrania ze szkoleń on-line!

Skorzystaj z możliwości wykupienia nagrań oraz materiałów z naszych szkoleń on-line!

Sklep dla Fizjoterapeutów!

Skorzystaj z rabatu -5% z kodem: RABATMEDCOACH5 na zakupy w naszym sklepie internetowym!

Masz pytania?

Napisz do nas - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji!

BSPTS - Rigo Concept (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) - Level 1
Cena: 5000.00

BSPTS - Rigo Concept (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) - Level 1

Cena
5000 zł – koszt Level 1
Zapisz się na kurs
BSPTS - Rigo Concept (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) - Level 1 - kursy i szkolenia
praktyczna nauka technik pod okiem Instruktora
obszerny skrypt
certyfikat uczestnictwa
dostęp do materiałów i filmów ze szkolenia

Opis kursu

Barcelońska Szkoła Terapii Skolioz BSPTS

 

BSPTS - Rigo Concept to szkoła, której założeniem jest szkolenie fizjoterapeutów w terapii i postępowaniu wśród pacjentów ze skoliozą idiopatyczną i innymi chorobami kręgosłupa. Jest ona oparta na głównych zasadach tzw. Fizjoterapii Specyficznej dla Skolioz (Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises - PSSE) zgodniej z wytycznymi SOSORT.


 Level 1: Ogólne Zasady BSPTS-Rigo Concept; Specyficzne Zasady Korekcji; Pre-definiowane Strategie Korekcji w nawiązaniu do Klasyfikacji Rigo, podstawowe pozycje wyjściowe w odciążeniu oraz integracja w pozycjach wysokich  


Co otrzymasz w cenie szkolenia?

 • udział w 6-dniowym szkoleniu w Krakowie, czyli 48 godzin dydaktycznych szkolenia pod okiem cenionego Instruktora oraz specjalisty metody BSPTS - Rigo Concept - dr n. o zdr. Mateusza Kozinogi
 • zawiera część teoretyczną (30% czasu kursu) i praktyczną (70% czasu kursu).
 • skrypt z technikami, który zawiera bogatą część teoretyczną oraz praktyczną 
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu 
 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej wydawane zgodnie ze standardami Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego "Med Coach"
 • komfort edukacji przebiegającej w przyjaznej atmosferze
 • pyszne - zdrowe i mniej zdrowe przekąski oraz napoje, podczas przerw kawowo-deserowych
 • dożywotni rabat do -15% na zakup wszystkich produktów dostępnych w sklepie Med Store

Szczegółowe cele kursu Level 1. Kursant będzie potrafił:

 • opisać ogólne zasady BSPTS - Rigo Concept
 • określić specyficzne zasady BSPTS - Rigo Concept
 • sklasyfikować pacjenta do typu skrzywienia według klasyfikacji klinicznej Rigo
 • zdefiniować indywidualne strategie korekcji dla konkretnego typu skrzywienia w różnych pozycjach wyjściowych
 • opracować plan leczenia w oparciu o wyniki oceny klinicznej i radiologicznej pacjenta
 • wybrać podstawowe pozycje wyjściowe (supine – leżenie tyłem, prone – leżenie przodem, side – leżenie bokiem, prone on knee - klęk prosty z opadem tułowia, prone on stool - leżenie przodem na stołku) w zależności od typu skrzywienia
 • prowadzić terapię w oparciu o zasady terapii i korekcji 3D wg BSPTS oraz wprowadzić aktywację mięśniową odpowiednio dla każdego wzoru skrzywienia w różnych pozycjach wyjściowych

Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do szkolenia?

 • aby przystąpić do kursu Level 1 konieczne jest ukończenie kursu Base Level (conajmniej 6 tyg. wcześniej) w formie stacjonarnej z instruktorem lub w formie online (w języku angielskim) pod adresem www.bspts.net
 • kurs zakończony jest egzaminem pisemnym (pytania otwarte)
 • kurs przeznaczony jest tylko dla fizjoterapeutów (z minimum tytułem licencjata), zainteresowanych zdobyciem umiejętności praktycznych prowadzenia specyficznej terapii skolioz idiopatycznych i innych deformacji kręgosłupa 
 • godziny szkolenia: w sobotę od 9:30 do 17:30, niedzielę-środę od 9:00 do 17:00, czwartek od 9:00 do 13:00
 • o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń
 • w przypadku braku miejsc na liście Uczestników kursu, następuje zapis na listę rezerwową. Liczbę wolnych miejsc można sprawdzić w polu „Wolne miejsca”

Posiadasz dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych?
Zapisz się na kurs "BSPTS - Rigo Concept (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) - Level 1" na stronie: https://med-coach.pl/go/dofinansowanie-BUR-BPSTS-1


Barcelońska Szkoła Terapii Skolioz BSPTS

Szkoła barcelońska została założona przez Elenę Salvá, katalońską pielęgniarkę i fizjoterapeutkę, która sprowadziła niemiecką metodę Schroth do Barcelony w latach 60.

 

W konsekwencji BSPTS został zainspirowany i oparty na oryginalnej metodzie fizjoterapeutycznej stworzonej przez Katharinę Schroth w 1921 roku.

 

Metoda Schroth została spopularyzowana w Niemczech przez córkę Kathariny Schroth, Christę Lehnert-Schroth. Elena Salvá uczyła się od obu kobiet przed sprowadzeniem metody do Barcelony.

 

Pod koniec lat 80. dr Manuel Rigo i jego żona dr Gloria Quera Salvá, córka Eleny, zaczęli szkolić hiszpańskich fizjoterapeutów zgodnie z metodologią Christy Lehnert-Schroth. BSPTS certyfikował fizjoterapeutów, krajowych i międzynarodowych, pod nazwą Schroth do końca 2008 roku.

 

Od tego czasu powstały trzy różne gałęzie metody: ISST A.M. Hennesa; Best Practice dr H.R. Weissa oraz koncepcja BSPTS autorstwa M. Rigo. Wszystkie w pewnym stopniu oparte są na oryginalnej metodzie Schroth, ale obecnie można je uznać za różne, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i technicznym.

BSPTS ewoluował, koncentrując się na trzech obszarach wiedzy:

 1. Szczegółowej wiedzy na temat skoliozy i innych chorobach w obrębie kręgosłupa
 2. Koncepcji BSPTS autorstwa Rigo. Opartej na czterech głównych zasadach: trójwymiarowej stabilnej korekcji postawy ciała; technikach rozprężenia; aktywacji mięśniowej i integracji
 3. Technikach BSPTS. W oparciu o różne sposoby kontaktu - dotyku z pacjentem

BSPTS stara się pomóc fizjoterapeucie odnaleźć równowagę między trzema wspomnianymi powyżej obszarami wiedzy.


Ogólne cele kursu certyfikacyjnego BSPTS - Rigo Concept:

 • Nabycie przez fizjoterapeutę określonej specjalistycznej wiedzy na temat skoliozy (ocena, historia naturalna, rokowanie i leczenie), dzięki czemu stanie się on wykwalifikowanym członkiem multidyscyplinarnego zespołu zgodnie z wytycznymi SOSORT.
 • Zachęcanie do krytycznego myślenia i konstruktywnego rozumowania w obliczu różnych teorii dotyczących przyczyn i rozwoju skoliozy, systemów oceny i strategii leczenia, głównie nieoperacyjnego (rehabilitacja i gorsetowanie).

 

możliwość płatności w ratach
możliwość skorzystania z obiadu na szkoleniu
obecność opiekuna na szkoleniu
pomoc w organizacji noclegu

Program kursu

Jednostki edukacyjne (educational units EU) kursu Level 1:

 

 

EU1: Powtórka z Base Level

 

 

Powtórzenie podstawowych pojęć związanych z oceną kliniczną i radiologiczną oraz klasyfikacji pacjenta ze skoliozą w oparciu o BSPTS - Rigo Concept

 

EU2: Zasady Ogólne

 

 

Opis Ogólnych Zasad BSPTS

 

EU3: Zasady Specyficzne

 

 

Opis Specyficznych Zasad terapii opartych o BSPTS - Rigo Concept

 

EU4: Pozycje wyjściowe

 

 

Zasady podstawowych pozycji wyjściowych ćwiczeń w terapii skolioz idiopatycznych

 

EU5: Zaburzenia pł. strzałkowej

 

 

Terapia zaburzeń pł. strzałkowej za pomocą podstawowych pozycji wyjściowych, odpowiednich dla każdego pacjenta

 

EU6: Skolioza

 

 

Terapia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną z wykorzystaniem podstawowych pozycji wyjściowych, odpowiednich dla wzoru skrzywienia

 

EU7: Integracja. Czynności dnia codziennego

 

 

Integracja korekcji w czynnościach dnia codziennego

 

Ocena wiedzy

 

 

Egzamin pisemny

 

Praktyka:

 

 

 • ćwiczenia korygujące deformacje w płaszczyźnie strzałkowej
 • podstawowe ćwiczenia dla pacjentów ze skoliozą idiopatyczną 
 • ćwiczenia czynności dnia codziennego ADL (Activities of Daily Living)

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie Level 2, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Level 1 oraz przygotowanie i przedstawienie Komitetowi Edukacyjnemu BSPTS Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Level 1 i Level 2.

 

 

Godziny szkoleń

Dzień I
09:30 - 17:30
Dzień II
09:00 - 17:00
Dzień III
09:00 - 17:00
Dzień IV
09:00 - 17:00
Dzień V
09:00 - 17:00
Dzień VI
09:00 - 13:00
Instruktor

dr n. o zdr. Mateusz Kozinoga


Wykształcenie
Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku „Fizjoterapia”. Po studiach rozpoczął studia doktoranckie w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UMP, gdzie pracuje do dziś jako asystent, prowadząc liczne zajęcia dla studentów kierunków fizjoterapii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i kierunku lekarskiego. Odbywał staże krajowe i zagraniczne w placówkach specjalizujących się w terapii skolioz idiopatycznych (Elena Salva Insitut Barcelona, Hiszpania; Israeli Scoliosis Center Clinic, Tel Aviv, Izrael; Centrum Postawy Ciała Czaprowski, Olsztyn). Od 2017 roku jako jedyny w Polsce jest instruktorem specyficznej metody fizjoterapeutycznej w leczeniu skolioz BSPTS- Rigo Concept.

Doświadczenie zawodowe
Dr Mateusz Kozinoga jest czynnym zawodowo fizjoterapeutą. Przez blisko 10 lat pracował w Pracownii Chorób Kręgosłupa w poznańskiej Klinice Rehasport, obecnie współprowadzi placówkę Skolioskan w Poznaniu, specjalizującą się w szeroko pojętej ortopedii dziecięcej. Ponadto pracuje jako asystent kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UMP. Specjalizuję się w terapii skolioz idiopatycznych i wad w postawie ciała. Ukończył liczne kursy w tym metod specyficznej fizjoterapii: BSPTS - Rigo Concept (instruktor metody), FITS (kurs podstawowy, zaawansowany, gorset oczami fizjoterapeuty), SEAS (kurs podstawowy), Schroth (kurs podstawowy), DoboMed (kurs podstawowy). Dr Mateusz Kozinoga jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nieoperacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society On Scoliosis Orthopedisc and Rehabilitation Treatment) oraz Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

Prywatnie

Miłośnik sportu we wszelakiej postaci. Triathlonista z ukończonym pełnym Ironmanem, maratończyk i ultramaratończyk, kolarz z medalem mistrzostw Polski Fizjoterapeutów.

Mateusz Kozinoga - kursy i szkolenia

Co nas wyróżnia jako organizatorów szkoleń dla fizjoterapeutów?

Wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów dla fizjoterapeutów, pozwoliło nam wypracować standardy, dzięki którym Uczestnicy naszych szkoleń czują się maksymalnie zaopiekowani, a czas na szkoleniu mogą przeznaczyć na efektywną naukę!

 • zapewniamy sprawny kontakt telefoniczny i mailowy z koordynatorem szkolenia, na każdym etapie zainteresowania i uczestnictwa w naszych szkoleniach. Na zawsze pozostajemy Przyjaciółmi z naszymi Kursantami! 
 • w cenie szkolenia zapewniamy naszym Kursantom objęcie ochroną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków poniesionych w czasie szkolenia (NNW).
 • na wszystkich naszych kursach obecny jest opiekun szkolenia, czyli uśmiechnięta i wykwalifikowana Osoba z zespołu Med Coach, która pomoże Ci dotrzeć na salę szkoleniową, rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości co do przebiegu szkolenia, odpowie na Twoje pytania, doradzi i pomoże w każdej kwestii. Kontakt do Opiekuna szkolenia otrzymasz przed szkoleniem. 
 • od samego rana na naszych szkoleniach czeka na Ciebie ogromna porcja energii, czyli pyszny catering przekąskowo-napojowy. Mocna kawa, energetyczna herbata, lemoniada czy jogurt z pewnością dodadzą Ci siły na pełny dzień szkoleniowy. Oferujemy świeże owoce, smaczne bakalie, pyszne ciastka i inne przysmaki. Nie zapominamy także o produktach vege - takie również znajdziesz w naszej strefie cateringowej. 
 • na czas przerwy obiadowej zapewniamy dostawę wybranego lunchu bezpośrednio na salę szkoleniową. Znacznie zmniejsza to stres Kursantów związany z poszukiwaniem posiłku w obcym mieście, a także stwarza warunki do integracji z innymi Uczestnikami szkolenia przy wspólnym stole. 
 • po szkoleniu otrzymasz dostęp do indywidualnego pakietu filmów z kursu, nagrywanych przez Kursantów. Szanujemy prywatność Uczestników naszych szkoleń, tak więc do Strefy Kursanta trafiają wyłącznie filmiki, na które uzyskaliśmy zgodę Instruktora i Kursantów.
 • zapewniamy możliwość zakupu produktów z naszego partnerskiego sklepu Med Store bezpośrednio na szkoleniu. Na stoisku sklepu czekać będą na Ciebie najpopularniejsze produkty, tj. książki dla fizjoterapeutów, taśmy do kinesiotapingu, rollery, modele anatomiczne i wiele więcej. Oczywiście sklep Med Store przygotuje dla Was najlepsze ceny na rynku :) 

To tylko nieliczne udogodnienia, które oferujemy Uczestnikom naszych szkoleń. Dzięki ankietom Kursantów zbieramy uwagi i sugestie, które bierzemy sobie do serca, a tym samym regularnie podnosimy jakość świadczonych usług! Chętnie wysłuchamy również Twojej opinii na temat organizowanych przez nas szkoleń!

Odpowiedzi na częste pytania Kursantów

Zapisz się na kurs
Jak mogę zgłosić się na szkolenie?

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić powyższy formularz zgłoszeniowy. Jeżeli posiadasz już konto w Strefie Kursanta wystarczy, że zalogujesz się swoimi danymi i potwierdzisz zgłoszenie. Jeśli to Twój pierwszy kurs w Med Coach, wypełnij wszystkie wymagane dane z formularza i kliknij Zapisz się na kurs.

Czy muszę podawać wszystkie wymagane dane?

Z uwagi na fakt, że jesteśmy niepubliczną placówką oświatową, każda Osoba, która ukończyła kurs w Med Coach otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Wszystkie dane z formularza zgłoszeniowego są potrzebne do prawidłowego wypełnienia powyższego zaświadczenia. W przypadku braku jakichkolwiek danych, dokument ten jest niekompletny i nie może zostać wydany.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie przetwarzane dane są należycie przechowywane, zgodnie z wymaganiami RODO z dnia 25 maja 2018 r. (więcej w zakładce Polityka prywatności).

Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia Med Coach?

W Med Coach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na kursy ze środków Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Sprawdź, z którego dofinansowania możesz skorzystać Ty lub Twoi Pracownicy. Aby zasięgnąć informacji o dofinansowaniach zachęcamy do kontaktu z Wiolą - naszą koordynatorką ds. dofinansowań

 

- telefonicznie - +48 537 453 003
- mailowo - dofinansowania@med-coach.pl

 

Szczegóły dostępne są także na stronie: https://med-coach.pl/dofinansowania.

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące szkolenia?

Szczegółowe informacje organizacyjne zostają wysłane drogą elektroniczną na e-mail po zaksięgowaniu wpłaty, a w przypadku dofinansowania z KFS lub BUR - po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania dofinansowania z KFS lub zapisu w BUR. Najważniejsze kwestie organizacyjne znajdziesz również w Strefie Kursanta w zakładce „Aktualne szkolenia".

Czy muszę od razu zapłacić za całe szkolenie?

Nie. Celem potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wpłacić zaliczkę do 7 dni od dnia zgłoszenia. Kwota zaliczki w zależności od szkolenia wynosi od 300 do 500 zł.

Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu? Czy wpłacone środki podlegają zwrotowi?

Tak – istnieje możliwość rezygnacji z udziału w wybranym szkoleniu bez podawania przyczyny. Zgodnie z Regulaminem Med Coach:

 • w przypadku rezygnacji w okresie do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia zwrotowi podlega 100% wpłaconej kwoty
 • w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 6 tygodni do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty Med Coach.

 

W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość wskazania Osoby zastępczej bez utraty wpłaconych środków.

Czy istnieje możliwość nagrywania na szkoleniach?

Zdecydowana większość szkoleń z oferty Med Coach może być nagrywana, a materiały wykorzystywane w zakresie własnego użytku osobistego. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy jednak do Instruktora, który po ustaleniu zasad współpracy z grupą, ogłasza ją na początku szkolenia.

 

Jeżeli potrzebujesz znać odpowiedź na to pytanie jeszcze przed szkoleniem, skontaktuj się z nami, a my ustalimy warunki z Instruktorem i poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli posiadasz konto w Strefie Kursanta, zaloguj się i zapisz się na kurs sprawniej!
Wybierz termin
Adres e-mail
Hasło
Zaloguj się
Jeśli nie posiadasz konta w Strefie Kursanta, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się na kurs!
Wybierz termin
Imię i nazwisko *
Płeć *
Adres e-mail *
Telefon kontaktowy *
Tytuł naukowy z dyplomu ukończenia studiów *
Czy jesteś aktualnie studentem fizjoterapii? *
Adres do korespondencji (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) *
PESEL *
Numer prawa wykonania zawodu
Data urodzenia *
Miejsce urodzenia *
Korzystanie z dofinansowania
Czy życzysz sobie fakturę? *
Dane do faktury (pełna nazwa i adres firmy)
NIP
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu obowiązującego w MED COACH oraz automatycznym założeniem konta w Strefie Kursanta!
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59, do celów prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnej w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59. *
Za dobrowolne wyrażenie poniższej zgody, otrzymasz atrakcyjną zniżkę na nagrania z naszych webinarów!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59 i oświadczam iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia.
* - pola obowiązkowe
Kod rabatowy:
Posiadasz kod rabatowy na szkolenie? Prosimy o wpisanie kodu rabatowego w poniższym polu, a koszt szkolenia zostanie pomniejszony o jego wartość!

Zapisy grupowe

Planujesz udział w kursie z większą grupą znajomych? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i skorzystaj z atrakcyjnej oferty!
Imię: *
Nazwisko: *
Adres e-mail: *
Telefon kontaktowy: *
Liczba zgłaszanych osób: *
Wiadomość

Więcej informacji o Med Coach i kursie

Sprawdź wszystkie produkty
Strefa Kursanta

  Strefa Kursanta to miejsce stworzone z myślą o Tobie - Uczestniku szkoleń i warsztatów w Med Coach!

 

Wszystko w jednym miejscu: informacje organizacyjne, status płatności, faktury do pobrania, przypomnienie o szkoleniu, materiały po kursie.

 

Po założeniu konta w Strefie Kursanta zapiszesz się na szkolenie jednym kliknięciem, bez konieczności wielokrotnego podawania danych! 

Załóż konto!
Nasi Instruktorzy
Zaufaj naszemu doświadczeniu!
0
WYMAGAJĄCYCH ABSOLWENTÓW
0
CENIONYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE INSTRUKTORÓW
0
zorganizowanych szkoleń
i webinarów
0
zrealizowanych godzin szkoleń
Zapisz się do newstlettera

Informujemy tylko o wielkich wydarzeniach i akcjach promocyjnych w Med Coach!

Dzielimy się dobrymi treściami naszych Instruktorów!

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
zapisz się
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Sławomir
masażysta
Kurs VED Concept ViscoElastic Deformation z Michałem Chwastowskim - oceniam bardzo dobrze - odpowiednie wyważenie wiedzy i praktyki - do tego bdb poczucie humoru :). Pierwszy ...
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Justyna
Fizjoterapeuta
Kursy na bardzo wysokim poziomie, organizacja na medal;) Polecam
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Justyna
Technik fizjoterapii
Szkolenie przeprowadzono bardzo profesjonalnie. Pani Natalia posiada ogromną wiedzę, którą chętnie się dzieliła z kursantami. Luźna atmosfera i koleżeńskość, mimo iż ...
Masz pytania? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MED COACH danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
Dane Firmy
Adres korespondencyjny
Med Coach
ul. Błonie-Beszcz 2
31-573 Kraków
788 112 262 - Dominika
manager Med Coach
694 806 689 - Paulina
koordynator ds. dofinansowań
505 930 072 - Marcin
założyciel Med Coach
info@med-coach.pl
Biuro Obsługi Kursantów
Zaufaj nam!
17718
wymagających Absolwentów
42
cenionych w Polsce i na Świecie instruktorów
854
zorganizowanych szkoleń i webinarów
18485
zrealizowanych godzin szkoleń
Obserwuj nas
Kontakt z nami
788 112 262 - Dominika
manager Med Coach
694 806 689 - Paulina
koordynator ds. dofinansowań
505 930 072 - Marcin
założyciel Med Coach
info@med-coach.pl
Biuro Obsługi Kursantów
Kupuj w naszym sklepie!
Z myślą o naszych Kursantach i Absolwentach, od kilku lat prowadzimy sklep internetowy Med Store.
W naszym sklepie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkty w niskich cenach! Kliknij w baner i kupuj jeszcze taniej!