Szkolenia stacjonarne!

Sprawdź nasze aktualne szkolenia stacjonarne w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Gdańsku!

Nagrania ze szkoleń on-line!

Skorzystaj z możliwości wykupienia nagrań oraz materiałów z naszych szkoleń on-line!

Sklep dla Fizjoterapeutów!

Skorzystaj z rabatu -5% z kodem: RABATMEDCOACH5 na zakupy w naszym sklepie internetowym!

Masz pytania?

Napisz do nas - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji!

USG narządu ruchu dla fizjoterapeutów - Kurs rozwijający
Cena: 1500.00

USG narządu ruchu dla fizjoterapeutów - Kurs rozwijający

Cena
1500 zł – cena za kursy w 2022 / cena za kursy w 2023 - 2100 zł
Zapisz się na kurs
USG narządu ruchu dla fizjoterapeutów - Kurs rozwijający - kursy i szkolenia
praktyczna nauka technik pod okiem Instruktora
obszerny skrypt
certyfikat uczestnictwa
dostęp do materiałów i filmów ze szkolenia

Opis kursu

Na szkoleniu otrzymasz sprawne przypomnienie i trening umiejętności ultrasonografii trzydziestu najbardziej typowych i najczęściej spotykanych w praktyce klinicznej w fizjoterapii ambulatoryjnej struktur anatomicznych narządu ruchu.

Program szkolenia poszerzony zostanie o ocenę dodatkowych struktur nieujętych w programie nauczania na szkoleniach podstawowych.


Co otrzymasz w cenie szkolenia?

 • udział w 2-dniowym szkoleniu rozwijającym, czyli 20 godzin dydaktycznych (15h praktyki i 5h teorii) szkolenia pod okiem doświadczonych Instruktorów i specjalistów w badaniu USG - dr n. med Aleksandra Zagórskiego oraz dr Adriana Kużdżała OMT!
 • dedykowany skrypt oraz inne materiały szkoleniowe
 • w trakcie kursu omawiane są zagadnienia teoretyczne, demonstracja praktyczne metodyki wykonywania badania i oceny klinicznej z wykorzystaniem obrazowania USG oraz ćwiczenia praktyczne Kursantów samodzielnego wykonywania badania USG i opisu badania USG
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • dożywotni rabat do -15% na zakup wszystkich produktów dostępnych w sklepie Med Store

Co wyróżnia rozwijające kursy USG dla fizjoterapeutów w Med Coach?

 • Uczestnicy są przeszkoleni w ramach podstawowego szkolenia USG (w dowolnej placówce szkolącej)
 • przez Prowadzącego szkolenie omówione i przedstawione zostaną wybrane elementy w zakresie suchego igłowania (ang. dry needling) w obrazie USG. Demonstracja praktyczna zabiegu przeprowadzona zostanie wyłącznie przez Instruktora. Dla Osób, które ukończyły szkolenie igłoterapii suchej będzie to okazja do poszerzenia możliwości wykorzystania tego zabiegu w terapii pod kontrolą USG
 • szkolenie obejmować będzie uzupełnienie standardowego, statycznego badania USG o bardziej zaawansowane badanie dynamiczne oraz badanie funkcjonalne narządu ruchu wg międzynarodowych standardów OMT / IFOMPT (Orthopaedic Manual Therapy / IFOMT) z uzupełnieniem o jednoczasową ocenę USG
 • szkolenie dotyczyć będzie także analizy poprawności przygotowywania raportu i opisu klinicznego z badania USG z propozycją wystandaryzowanych schematów opisów dla poszczególnych stawów/struktur. Przeprowadzony zostanie również trening zautomatyzowanego raportowania w programie aparatu USG
 • realizowane jest w formie teoretycznej i praktycznej, obejmującej praktyczne demonstracje badania USG poszczególnych struktur narządu ruchu oraz praktyczne ćwiczenia na nowoczesnych aparatach USG. Szkolenie obejmuje 25% teorii i 75% ćwiczeń praktycznych. Kursanci przez cały czas trwania szkolenia mają dostęp do mobilnych aparatów USG nowej generacji firmy Sonoscape E1/E2
 • kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek
 • kurs jest zakończony zaliczeniem praktycznym, podczas którego Kursant przygotowuje, przeprowadza i opisuje badanie ultrasonograficzne wylosowanych struktur narządu ruchu czy elementów dynamicznego badania USG!
 • po zakończeniu szkolenia Kursant otrzymuje certyfikat, podpisany przez Instruktora metody, wystawiony przez oficjalnego polskiego organizatora kursów USG dla fizjoterapeutów

Posiadasz dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych?
Zapisz się na kurs "USG narządu ruchu dla fizjoterapeutów - kurs rozwijający" na stronie: https://med-coach.pl/go/dofinansowanie-BUR-USG-rozwijajacy


Celem kursu jest przygotowanie Uczestnika do:

 • diagnozowania pacjenta z bólem i dysfunkcjami narządu ruchu z wykorzystaniem wystandaryzowanego, międzynarodowego protokołu badania i oceny czynnościowej OMT i z uwzględnieniem obrazowania USG wg uznanych międzynarodowych kryteriów diagnostycznych m.in. ESMR.
 • rozpoznawania i poprawnego opisywania typowych nieprawidłowości w obrazie USG i na tej podstawie planowania odpowiedniej terapii.

 Wsparcie sprzętowe podczas kursów USG zapewnia firma VIKI-MED.

Na kursie pracujemy na aparatach do USG firmy VINNO.


malowanie proszkowe - zdjęcie nr: 1
malowanie proszkowe - zdjęcie nr: 2
malowanie proszkowe - zdjęcie nr: 3
możliwość płatności w ratach
możliwość skorzystania z obiadu na szkoleniu
obecność opiekuna na szkoleniu
pomoc w organizacji noclegu

Program kursu

LISTA STRUKTUR USG - kończyn górna:

 • Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (poprzecznie, podłużnie) 
 • Ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego (podłużnie, poprzecznie)
 • Ścięgno mięśnia podłopatkowego (podłużnie, poprzecznie) oraz cieśń podkrucza 
 • Kaletka podnaramanienno-podbarkowa
 • Staw obojczykowo-barkowy
 • Przestrzeń podbarkowa (staw czynnościowy barkowo-ramienny)
 • Obrąbek i zachyłek tylny stawu ramiennego
 • Przyczep wspólny prostowników nadgarstka
 • Przyczep wspólny zginaczy nadgarstka
 • Ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia, zachyłek tylny stawu łokciowego
 • Nerw łokciowy, kanał nerwu łokciowego, więzadło Osbornea
 • Nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka (cieśń nadgarstka)

LISTA STRUKTUR USG - kończyna dolna:

 • Zachyłek nadrzepkowy
 • Chrząstka stawowa (międzykłykciowa, kość udowa)
 • Więzadło rzepki (podłużenie, poprzecznie)
 • Więzadła poboczne stawu kolanowego (piszczelowe, strzałkowe)
 • Ścięgno Achillesa
 • Rozcięgno podeszwowe
 • Staw skokowy górny, zachyłek przedni stawu
 • Więzadło skokowo-strzałkowe przednie, więzadła stawu skokowego
 • Lokalizacja cysty Bakera
 • Łąkotka przyśrodkowa
 • Gęsia stopka
 • Zachyłek przedni, panewka i obrąbek stawu biodrowego
 • Pasmo biodrowo-piszczelowe, okolica nadkrętarzowa

SONOFEEDBACK

 • Mięsień poprzeczy brzucha - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG
 • Kresa biała prostego brzucha – lokalizacja, trening pod kontrolą USG
 • Cieśn podbarkowa - lokalizacja, korekta, trening pod kontrolą USG
 • Mięsień czworoboczny grzbietu, równoległoboczne - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG
 • Mięsień zębaty przedni - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG

Program szkolenia poszerzony zostanie o ocenę dodatkowych struktur nieujętych w programie nauczania na szkoleniach podstawowych, m.in.:

 • badanie łąkotek stawu kolanowego w przyłożeniu podłużnym tylno-bocznym i tylno-przyśrodkowym,
 • ocena naczyń i nerwów dołu podkolanowego,
 • ocena naczyń i nerwów stawu biodrowego (pachwiny),
 • biofeedback SCM w treningu kręgosłupa szyjnego,
 • ocena nerwu łokciowego w rowku/bruździe nerwu łokciowego („zespół rowka nerwu łokciowego”),
 • ocena więzozrostu piszczelowo-strzałkowego i innych.

Godziny szkoleń

Dzień I
10:00 - 18:00
Dzień II
09:00 - 17:00
Instruktor

dr n. med. Aleksander Zagórski


Wykształcenie
Fizjoterapeuta, absolwent AWF Kraków oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach, gdzie obronił pracę doktorską.
W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni nauczyciel akademicki „anatomii prosektoryjnej” w Zakładzie Anatomii Prawidłowej ŚUM w Katowicach, a także „anatomii funkcjonalnej” oraz „biomechaniki” w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (KWSPZ).
Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.
Międzynarodowy Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej EFR.
Autor artykułów i prac badawczych z zakresu anatomii i fizjoterapii. Współautor monografii „Atlasu Rehabilitacji Ruchowej”.
 

Prywatnie
Ratownik wodny, żeglarz, płetwonurek, uczestnik szkolenia na licencję pilota małych samolotów turystycznych PPL(A)  

Aleksander Zagórski - kursy i szkolenia

dr Adrian Kużdżał, OMPT


 

Wykształcenie

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich AWF Kraków. Ukończył ponad 30 krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii, diagnostyki narządu ruchu oraz terapii manualnej w tym międzynarodowe szkolenie OMT (IFOMPT) w niemieckim OMT Deutschland. 
 

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.
Od 2009 roku kierownik Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych na Wydziale Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od 2007 roku dyrektor i kierownik Zespołu Fizjoterapii w Centrum Rehabilitacji MEDFIT w Krakowie.

Redaktor prowadzący recenzowanego czasopisma naukowego „Medycyna Manualna” oraz redaktor pierwszej edycji recenzowanej monografii „Atlas Rehabilitacji Ruchowej”.
Były v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej a obecnie członek zwyczajny International Academy of Manual Musculoskeletal Medicine (IAMMM).
Autor i współautor ponad 130 publikacji naukowych i popularno-naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Autor ponad 100 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
Promotor oraz recenzent ponad 250 prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich w zakresie fizjoterapii.

 

Ukończone szkolenia i staże

 • Center of Public Health, Medical School, PolyU, Singapur (2015)
 • Uniwersytet w Istambule, Turcja (2014)
 • Uniwersytet Herrera, Valencia, Hiszpania (2013)
 • University of Southern California, Los Angeles, USA (2012)
 • Politechnika w Hong-Kongu, Wydział Nauk o Rehabilitacji (2011)
 • Uniwersytet w Toledo, Hiszpania (2011)
 • Uniwersytet w Bradze, Portugalia (2005).
Adrian Kużdżał - kursy i szkolenia

Opinie Absolwentów o tym szkoleniu

Marcin - opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Marcin
Fizjoterapeuta
Dr Zagórski i dr Kużdżał to doskonali Instruktorzy, potrafią z łatwością przekazać swoją wiedzę i ogromne doświadczenie kliniczne w jasny sposób. Dodatkowym atutem jest szeroko zakrojona część praktyczna i spora ilość ćwiczeń na aparatach USG
Joanna - opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Joanna
Fizjoterapeutka
Dzięki szkoleniu rozwinęłam swoją praktykę ultrasonograficzną i poznałam więcej szczegółów, które są widoczne w trakcie badania USG narządu ruchu. Nauczyliśmy się badać dużo więcej struktur, niż przedstawia program szkolenia podstawowego. Polecam ekipę Med Coach niezmiennie!
Justyna - opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Justyna
Fizjoterapeutka
Polecam serdecznie szkolenie rozwijające umiejętności diagnostyczne przy wykorzystaniu aparatury USG w Med Coach. Jak zwykle merytorycznie doskonale, a organizacyjnie nie zawodzą od lat :)
Piotr - opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Piotr
Fizjoterapeuta
Kurs był przeprowadzony rzeczowo i bardzo precyzyjnie. Niezmiennie duży plus za możliwość pracy na aparacie USG na parę Kursantów. Świetni prowadzący z dużą wiedzą i doświadczeniem w badaniu USG
Lidia - opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Lidia
Fizjoterapeutka
Cieszę się z możliwości wzięcia udziału w wersji rozwijającej, po ukończeniu szkolenia podstawowego. Świetny kontakt z Prowadzącymi, a organizacyjnie zespół Med Coach jak zwykle nie zawodzi. Polecam :)
Grzegorz - opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Grzegorz
Fizjoterapeuta
Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Diagnostyka Ultrasonograficzna to z pewnością potrzebna czynność w gabinecie fizjoterapeutycznym, a dzięki szkoleniu Med Coach można poznać jeszcze szersze metody diagnozowania w różnych lokalizacjach ciała.
Lidia - opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Lidia
fizjoterapeuta
Szkolenie w 100% spełniło moje oczekiwania. Doskonały przekaz wiedzy i praktyki. Kontakt z organizatorem na wysokim poziomie. Polecam serdecznie!!!

Co nas wyróżnia jako organizatorów szkoleń dla fizjoterapeutów?

Wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów dla fizjoterapeutów, pozwoliło nam wypracować standardy, dzięki którym Uczestnicy naszych szkoleń czują się maksymalnie zaopiekowani, a czas na szkoleniu mogą przeznaczyć na efektywną naukę!

 • zapewniamy sprawny kontakt telefoniczny i mailowy z koordynatorem szkolenia, na każdym etapie zainteresowania i uczestnictwa w naszych szkoleniach. Na zawsze pozostajemy Przyjaciółmi z naszymi Kursantami! 
 • w cenie szkolenia zapewniamy naszym Kursantom objęcie ochroną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków poniesionych w czasie szkolenia (NNW).
 • na wszystkich naszych kursach obecny jest opiekun szkolenia, czyli uśmiechnięta i wykwalifikowana Osoba z zespołu Med Coach, która pomoże Ci dotrzeć na salę szkoleniową, rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości co do przebiegu szkolenia, odpowie na Twoje pytania, doradzi i pomoże w każdej kwestii. Kontakt do Opiekuna szkolenia otrzymasz przed szkoleniem. 
 • od samego rana na naszych szkoleniach czeka na Ciebie ogromna porcja energii, czyli pyszny catering przekąskowo-napojowy. Mocna kawa, energetyczna herbata, lemoniada czy jogurt z pewnością dodadzą Ci siły na pełny dzień szkoleniowy. Oferujemy świeże owoce, smaczne bakalie, pyszne ciastka i inne przysmaki. Nie zapominamy także o produktach vege - takie również znajdziesz w naszej strefie cateringowej. 
 • na czas przerwy obiadowej zapewniamy dostawę wybranego lunchu bezpośrednio na salę szkoleniową. Znacznie zmniejsza to stres Kursantów związany z poszukiwaniem posiłku w obcym mieście, a także stwarza warunki do integracji z innymi Uczestnikami szkolenia przy wspólnym stole. 
 • po szkoleniu otrzymasz dostęp do indywidualnego pakietu filmów z kursu, nagrywanych przez Kursantów. Szanujemy prywatność Uczestników naszych szkoleń, tak więc do Strefy Kursanta trafiają wyłącznie filmiki, na które uzyskaliśmy zgodę Instruktora i Kursantów.
 • zapewniamy możliwość zakupu produktów z naszego partnerskiego sklepu Med Store bezpośrednio na szkoleniu. Na stoisku sklepu czekać będą na Ciebie najpopularniejsze produkty, tj. książki dla fizjoterapeutów, taśmy do kinesiotapingu, rollery, modele anatomiczne i wiele więcej. Oczywiście sklep Med Store przygotuje dla Was najlepsze ceny na rynku :) 

To tylko nieliczne udogodnienia, które oferujemy Uczestnikom naszych szkoleń. Dzięki ankietom Kursantów zbieramy uwagi i sugestie, które bierzemy sobie do serca, a tym samym regularnie podnosimy jakość świadczonych usług! Chętnie wysłuchamy również Twojej opinii na temat organizowanych przez nas szkoleń!

Odpowiedzi na częste pytania Kursantów

Zapisz się na kurs
Jak mogę zgłosić się na szkolenie?

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić powyższy formularz zgłoszeniowy. Jeżeli posiadasz już konto w Strefie Kursanta wystarczy, że zalogujesz się swoimi danymi i potwierdzisz zgłoszenie. Jeśli to Twój pierwszy kurs w Med Coach, wypełnij wszystkie wymagane dane z formularza i kliknij Zapisz się na kurs.

Czy muszę podawać wszystkie wymagane dane?

Z uwagi na fakt, że jesteśmy niepubliczną placówką oświatową, każda Osoba, która ukończyła kurs w Med Coach otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Wszystkie dane z formularza zgłoszeniowego są potrzebne do prawidłowego wypełnienia powyższego zaświadczenia. W przypadku braku jakichkolwiek danych, dokument ten jest niekompletny i nie może zostać wydany.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie przetwarzane dane są należycie przechowywane, zgodnie z wymaganiami RODO z dnia 25 maja 2018 r. (więcej w zakładce Polityka prywatności).

Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia Med Coach?

W Med Coach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na kursy ze środków Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Sprawdź, z którego dofinansowania możesz skorzystać Ty lub Twoi Pracownicy. Aby zasięgnąć informacji o dofinansowaniach zachęcamy do kontaktu z Pauliną - naszą koordynatorką ds. dofinansowań

 

- telefonicznie - +48 694 608 689
- mailowo - dofinansowania@med-coach.pl

 

Szczegóły dostępne są także na stronie: https://med-coach.pl/dofinansowania.

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące szkolenia?

Szczegółowe informacje organizacyjne zostają wysłane drogą elektroniczną na e-mail po zaksięgowaniu wpłaty, a w przypadku dofinansowania z KFS lub BUR - po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania dofinansowania z KFS lub zapisu w BUR. Najważniejsze kwestie organizacyjne znajdziesz również w Strefie Kursanta w zakładce „Aktualne szkolenia".

Czy muszę od razu zapłacić za całe szkolenie?

Nie. Celem potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wpłacić zaliczkę do 7 dni od dnia zgłoszenia. Kwota zaliczki w zależności od szkolenia wynosi od 300 do 500 zł.

Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu? Czy wpłacone środki podlegają zwrotowi?

Tak – istnieje możliwość rezygnacji z udziału w wybranym szkoleniu bez podawania przyczyny. Zgodnie z Regulaminem Med Coach:

 • w przypadku rezygnacji w okresie do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia zwrotowi podlega 100% wpłaconej kwoty
 • w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 6 tygodni do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty Med Coach.

 

W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość wskazania Osoby zastępczej bez utraty wpłaconych środków.

Czy istnieje możliwość nagrywania na szkoleniach?

Zdecydowana większość szkoleń z oferty Med Coach może być nagrywana, a materiały wykorzystywane w zakresie własnego użytku osobistego. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy jednak do Instruktora, który po ustaleniu zasad współpracy z grupą, ogłasza ją na początku szkolenia.

 

Jeżeli potrzebujesz znać odpowiedź na to pytanie jeszcze przed szkoleniem, skontaktuj się z nami, a my ustalimy warunki z Instruktorem i poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.

Lokalizacja

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli posiadasz konto w Strefie Kursanta, zaloguj się i zapisz się na kurs sprawniej!
Wybierz termin
Adres e-mail
Hasło
Zaloguj się
Jeśli nie posiadasz konta w Strefie Kursanta, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się na kurs!
Wybierz termin
Imię i nazwisko *
Płeć *
Adres e-mail *
Telefon kontaktowy *
Tytuł naukowy z dyplomu ukończenia studiów *
Czy jesteś aktualnie studentem fizjoterapii? *
Adres do korespondencji (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) *
PESEL *
Numer prawa wykonania zawodu
Data urodzenia *
Miejsce urodzenia *
Korzystanie z dofinansowania
Czy życzysz sobie fakturę? *
Dane do faktury (pełna nazwa i adres firmy)
NIP
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu obowiązującego w MED COACH oraz automatycznym założeniem konta w Strefie Kursanta!
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59, do celów prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnej w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59. *
Za dobrowolne wyrażenie poniższej zgody, otrzymasz atrakcyjną zniżkę na nagrania z naszych webinarów!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59 i oświadczam iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia.
* - pola obowiązkowe
Kod rabatowy:
Posiadasz kod rabatowy na szkolenie? Prosimy o wpisanie kodu rabatowego w poniższym polu, a koszt szkolenia zostanie pomniejszony o jego wartość!

Zapisy grupowe

Planujesz udział w kursie z większą grupą znajomych? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i skorzystaj z atrakcyjnej oferty!
Imię: *
Nazwisko: *
Adres e-mail: *
Telefon kontaktowy: *
Liczba zgłaszanych osób: *
Wiadomość

USG dla fizjoterapeutów - kurs zaawansowany. Kurs USG w fizjoterapii. Kraków.

Ukończyłeś podstawowe szkolenie USG dla fizjoterapeutów? Temat dalej Cię fascynuje? Chciałbyś rozwijać swoja praktykę ultrasonograficzną i poznać więcej szczegółów, które są widoczne w trakcie badania USG narządu ruchu? Nie mogłeś trafić lepiej!


W trakcie zaawansowanego szkolenia USG dla fizjoterapeutów w Med Coach zdobędziesz umiejętność oceny trzydziestu najbardziej typowych struktur anatomicznych narządu ruchu, najczęściej spotykanych w praktyce klinicznej w fizjoterapii ambulatoryjnej. Program rozwijającego szkolenia USG ze specjalistami Aleksandrem Zagórskim oraz Adrianem Kużdżałem będzie poszerzony o ocenę dodatkowych struktur nieujętych w programie nauczania na szkoleniach podstawowych w Polsce.

 

Dwudniowe szkolenie USG dla fizjoterapeutów dotyczyć będzie także analizy poprawności przygotowywania raportu i opisu klinicznego z badania USG z propozycją wystandaryzowanych schematów opisów dla poszczególnych stawów czy struktur. Przeprowadzony zostanie również trening zautomatyzowanego raportowania w programie aparatu USG, a także ocena suchego igłowania pod USG.

 

Zapisz się na kurs, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia klinicznego naszych Instruktorów i dołącz do grona specjalistów w zakresie USG na potrzeby fizjoterapii!

Więcej informacji o Med Coach i kursie

Projekt Med Coach – szkolenia dla wymagających powstał z pomysłu młodych Fizjoterapeutów, którzy postanowili zdobywać najnowszą wiedzę oraz wspomóc tym samym swoich kolegów z branży w zakresie pozyskiwania nowych umiejętności terapeutycznych. Nieustannie stara się zapewnić najnowszą wiedzę, uwzględniając zmieniające się trendy w fizjoterapii oraz stale ukazujące się nowe badania naukowe. Firma powstała z pasji oraz chęci ciągłego kształcenia oraz doskonalenia warsztatu terapeutycznego. Charakterystyka zawodu fizjoterapeuty wymaga od fachowców dokształcania się zgodnie z najnowszą i aktualną wiedzą. Warto być na bieżąco z aktualnymi doniesieniami z zakresu fizjoterapii i osteopatii!

 

Misją firmy, obraną na początku działalności jest przede wszystkim kompleksowa organizacja szkoleń i warsztatów fizjoterapeutycznych i osteopatycznych. Oferta szkoleń stanowi bogaty przekrój najnowszych trendów szkoleniowych, dzięki czemu wszyscy zainteresowani znajdą coś dla siebie uwzględniając swoją specjalizację kierunkową.

 

Jednym z najbardziej specjalistycznych i kierunkowych szkoleń w ofercie Med Coach jest szkolenie zaawansowane z USG dla fizjoterapeutów - rozwijający moduł. Udział w szkoleniu podnosi na wyższy poziom praktyczne umiejętności Kursantów, którzy mogą jeszcze skuteczniej diagnozować Pacjentów w swoich gabinetach przy wykorzystaniu metody ultrasonograficznej. Szkolenia prowadzone są przez dr n. med. Aleksandra Zagórskiego oraz dr Adriana Kużdżała. Aleksander Zagórski to fizjoterapeuta i absolwent AWF Kraków oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach, gdzie obronił pracę doktorską. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. Wieloletni nauczyciel akademicki „anatomii prosektoryjnej” w Zakładzie Anatomii Prawidłowej ŚUM w Katowicach, a także „anatomii funkcjonalnej” oraz „biomechaniki” w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (KWSPZ). Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i międzynarodowym Instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej EFR. Autor artykułów i prac badawczych z zakresu anatomii i fizjoterapii. Współautor monografii „Atlasu Rehabilitacji Ruchowej”. Drugi prowadzący kurs USG w fizjoterapii – Adrian Kużdżał, jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich AWF Kraków. Ukończył ponad 30 krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii, diagnostyki narządu ruchu oraz terapii manualnej w tym międzynarodowe szkolenie OMT (IFOMPT) w niemieckim OMT Deutschland. Wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Od 2009 roku jest kierownikiem Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych na Wydziale Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego. A od 2007 roku dyrektorem i kierownikiem Zespołu Fizjoterapii w Centrum Rehabilitacji MEDFIT w Krakowie.

 

Na rozwijającym szkoleniu USG dla fizjoterapeutów otrzymasz sprawne przypomnienie i trening umiejętności ultrasonografii trzydziestu najbardziej typowych i najczęściej spotykanych w praktyce klinicznej w fizjoterapii ambulatoryjnej struktur anatomicznych narządu ruchu. Program szkolenia poszerzony zostanie o ocenę dodatkowych struktur nieujętych w programie nauczania na szkoleniach podstawowych w Polsce. Przez Prowadzącego szkolenie USG dla fizjoterapeutów omówione i przedstawione zostaną wybrane elementy w zakresie suchego igłowania (ang. dry needling) w obrazie USG. Demonstracja praktyczna zabiegu przeprowadzona zostanie wyłącznie przez Instruktora. Dla Osób, które ukończyły szkolenie igłoterapii suchej będzie to okazja do poszerzenia możliwości wykorzystania tego zabiegu w terapii pod kontrolą USG. Szkolenie obejmować będzie uzupełnienie standardowego, statycznego badania USG o bardziej zaawansowane badanie dynamiczne oraz badanie funkcjonalne narządu ruchu wg międzynarodowych standardów OMT / IFOMPT (Orthopaedic Manual Therapy / IFOMT) z uzupełnieniem o jednoczasową ocenę USG

 

Kurs rozwijający USG dla fizjoterapeutów (szkolenie dla praktykujących USG) dotyczyć będzie także analizy poprawności przygotowywania raportu i opisu klinicznego z badania USG z propozycją wystandaryzowanych schematów opisów dla poszczególnych stawów/struktur. Na szkoleniu przeprowadzony zostanie również trening zautomatyzowanego raportowania w programie aparatu USG.

 

USG dla fizjoterapeutów kurs rozwijający realizowany jest w formie teoretycznej i praktycznej, obejmującej praktyczne demonstracje badania USG poszczególnych struktur narządu ruchu oraz praktyczne ćwiczenia na nowoczesnych aparatach USG. Szkolenie obejmuje 25% teorii i 75% ćwiczeń praktycznych. Kursanci przez cały czas trwania szkolenia mają dostęp do mobilnych aparatów USG nowej generacji firmy Sonoscape E1/E2.

 

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i jest zakończony zaliczeniem praktycznym, podczas którego Kursant przygotowuje, przeprowadza i opisuje badanie ultrasonograficzne wylosowanych struktur narządu ruchu czy elementów dynamicznego badania USG! Celem kursu jest przygotowanie Uczestnika do diagnozowania pacjenta z bólem i dysfunkcjami narządu ruchu z wykorzystaniem wystandaryzowanego, międzynarodowego protokołu badania i oceny czynnościowej OMT i z uwzględnieniem obrazowania USG wg uznanych międzynarodowych kryteriów diagnostycznych m.in. ESMR oraz do rozpoznawania i poprawnego opisywania typowych nieprawidłowości w obrazie USG i na tej podstawie planowania odpowiedniej terapii.

 

USG dla fizjoterapeutów kurs rozwijający zapewnia zapoznanie się ze strukturami kończyny górnej takimi jak: ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (poprzecznie, podłużnie), ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego (podłużnie, poprzecznie), ścięgno mięśnia podłopatkowego (podłużnie, poprzecznie) oraz cieśń podkrucza, kaletka podnaramanienno-podbarkowa, staw obojczykowo-barkowy, przestrzeń podbarkowa (staw czynnościowy barkowo-ramienny), obrąbek i zachyłek tylny stawu ramiennego, przyczep wspólny prostowników nadgarstka, przyczep wspólny zginaczy nadgarstka, ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia, zachyłek tylny stawu łokciowego, nerw łokciowy, kanał nerwu łokciowego, więzadło Osbornea, nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka (cieśń nadgarstka).

 

Natomiast struktury badane w trakcie wydarzenia diagnostyka obrazowa kurs na kończynie dolnej to: zachyłek nadrzepkowy, chrząstka stawowa (międzykłykciowa, kość udowa), więzadło rzepki (podłużenie, poprzecznie), więzadła poboczne stawu kolanowego (piszczelowe, strzałkowe), ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe, staw skokowy górny, zachyłek przedni stawu, więzadło skokowo-strzałkowe przednie, więzadła stawu skokowego, lokalizacja cysty Bakera, łąkotka przyśrodkowa, gęsia stopka, zachyłek przedni, panewka i obrąbek stawu biodrowego, pasmo biodrowo-piszczelowe, okolica nadkrętarzowa.

 

Kurs USG (Kraków) przekazuje wiedzę dotyczącą metody sonofeedback wymienionych struktur: mięsień poprzeczy brzucha - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG, kresa biała prostego brzucha – lokalizacja, trening pod kontrolą USG, cieśn podbarkowa - lokalizacja, korekta, trening pod kontrolą USG, mięsień czworoboczny grzbietu, równoległoboczne - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG, mięsień zębaty przedni - lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG.

 

Program szkolenia USG dla fizjoterapeutów poszerzony zostanie o ocenę dodatkowych struktur nieujętych w programie nauczania na szkoleniach podstawowych, m.in. badanie łąkotek stawu kolanowego w przyłożeniu podłużnym tylno-bocznym i tylno-przyśrodkowym, ocena naczyń i nerwów dołu podkolanowego, ocena naczyń i nerwów stawu biodrowego (pachwiny), biofeedback SCM w treningu kręgosłupa szyjnego, ocena nerwu łokciowego w rowku/bruździe nerwu łokciowego („zespół rowka nerwu łokciowego”), ocena więzozrostu piszczelowo-strzałkowego i innych.

 

Prowadzący kurs diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem USG – dr Adrian Kużdżał, jest także autorem i kilku szkoleń on-line, m. in. – „Niestabilność lędźwiowa wg standardów EBM i OMPT”, „Wnioskowanie i wzorce kliniczne w fizjoterapii” oraz webinaru „Czerwone flagi w fizjoterapii oraz bezwzględne przeciwwskazania do terapii (EBM)”, które można zakupić na stronie Med Coach w zakładce „Nagrania”.

 

Każdy Fizjoterapeuta poszukujący nowych szkoleń fizjoterapeutycznych i osteopatycznych znajdzie coś dla siebie w Med Coach i nie pożałuje! A z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia rozwijającego USG dla fizjoterapeutów będzie mógł wykorzystać jako narzędzie diagnostyczne w codziennej pracy terapeutycznej.

Sprawdź wszystkie produkty
Strefa Kursanta

  Strefa Kursanta to miejsce stworzone z myślą o Tobie - Uczestniku szkoleń i warsztatów w Med Coach!

 

Wszystko w jednym miejscu: informacje organizacyjne, status płatności, faktury do pobrania, przypomnienie o szkoleniu, materiały po kursie.

 

Po założeniu konta w Strefie Kursanta zapiszesz się na szkolenie jednym kliknięciem, bez konieczności wielokrotnego podawania danych! 

Załóż konto!
Nasi Instruktorzy
Poznaj wszystkich Instruktorów
Zaufaj naszemu doświadczeniu!
0
WYMAGAJĄCYCH ABSOLWENTÓW
0
CENIONYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE INSTRUKTORÓW
0
zorganizowanych szkoleń
i webinarów
0
zrealizowanych godzin szkoleń
Zapisz się do newstlettera

Informujemy tylko o wielkich wydarzeniach i akcjach promocyjnych w Med Coach!

Dzielimy się dobrymi treściami naszych Instruktorów!

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
zapisz się
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Svitlana
Student fizjoterapii
Jestem baaardzo zadowolona kursem "Wczesna rehabilitacja po udarze"! Na wysokim poziomie było wszystko - wiedza, organizacja, cudowna atmosfera! To były ważne puzzle w ...
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Alicja
Fizjoterapeuta
Z ręką na sercu mogę polecić szkolenie z Mateuszem. Przekazywana wiedza jest "świeżynką" w fizjoterapii ortopedycznej, a Mateusz jest świetnym nauczycielem. Część ...
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Agata
fizjoterapeuta
Super, pełen profesjonalizm prowadzącego oraz organizatorów. Polecam
Masz pytania? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MED COACH danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
Dane Firmy
Adres korespondencyjny
Med Coach
ul. Błonie-Beszcz 2
31-573 Kraków
788 112 262 - Dominika
manager Med Coach
694 806 689 - Paulina
koordynator ds. dofinansowań
505 930 072 - Marcin
założyciel Med Coach
info@med-coach.pl
Biuro Obsługi Kursantów
Zaufaj nam!
18480
wymagających Absolwentów
46
cenionych w Polsce i na Świecie instruktorów
958
zorganizowanych szkoleń i webinarów
23967
zrealizowanych godzin szkoleń
Obserwuj nas
Kontakt z nami
788 112 262 - Dominika
manager Med Coach
694 806 689 - Paulina
koordynator ds. dofinansowań
505 930 072 - Marcin
założyciel Med Coach
info@med-coach.pl
Biuro Obsługi Kursantów
Kupuj w naszym sklepie!
Z myślą o naszych Kursantach i Absolwentach, od kilku lat prowadzimy sklep internetowy Med Store.
W naszym sklepie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkty w niskich cenach! Kliknij w baner i kupuj jeszcze taniej!