„Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”.

Harv Eker

„Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia.
Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć.”

Carol Dweck